ACADEMYアカデミー

U-15

2022 8月

1
 • 【U-15・U-14】OFF【U-13】セレッソカップ
2
 • 【U-15】関西・四国強化遠征 16:30KO vs サンフレッチェびんご【U-14】スマイスフェスタ14:00KO vs 八尾大正・エリア伊都【U-13】OFF
3
 • 【U-15】関西・四国強化遠征 17:00KO vs 徳島ヴォルティス 【U-14】スマイスフェスタ10:30KO vs 筑後FC・スマイススポーツ【U-13】OFF
4
 • 【U-15】関西・四国強化遠征 11:00KO vs ヴィッセル神戸【U-14・U-13】TR
5
 • 【U-15】関西・四国強化遠征 【U-14・U-13】TR
6
 • 【U-15】TM12:00KO vs レノファ山口【U-14・U-13】TM9:00KO vs バディ
7
 • 【U-15 ・U-14・U-13】OFF
8
 • 【U-15 】TM11:00KO vs 愛媛FC【U-14・U-13】TM7:50KO vs カティオーラ
9
 • 【U-15 ・U-14・U-13】OFF※夏季休暇
10
 • 【U-15 ・U-14・U-13】OFF※夏季休暇
11
 • 【U-15 ・U-14・U-13】OFF※夏季休暇
12
 • 【U-15 ・U-14・U-13】OFF※夏季休暇
13
 • 【U-15 ・U-14・U-13】OFF※夏季休暇
14
 • 【U-15 ・U-14・U-13】OFF※夏季休暇
15
 • 【U-15 ・U-14・U-13】OFF※夏季休暇
16
 • 【U-15 ・U-14・U-13】OFF※夏季休暇
17
 • 【U-15 ・U-14・U-13】TR
18
 • 【U-15 ・U-14・U-13】TR
19
 • 【U-15 ・U-14・U-13】TR
20
 • 【U-15 ・U-13】TR【U-14】TM12:00KO vs 宇佐トリニータ
21
 • 【U-15 ・U-14】TM10:00KO vs グランロッサ【U-13】TR
22
 • 【U-15 ・U-14・U-13】OFF
23
 • 【U-15 ・U-14・U-13】TR
24
 • 【U-15 ・U-14・U-13】TR
25
 • 【U-15・U-14・U-13】OFF
26
 • 【U-15 ・U-14・U-13】TR
27
 • 【U-15 ・U-14・U-13】TR
28
 • 【U-15・U-14 】KL第16節 11:30KO vs ソレッソ熊本【U-13】KL第9節 10:00KO vs ソレッソ熊本
29
 • 【U-15 ・U-14・U-13】OFF
30
 • 【U-15 ・U-14・U-13】TR
31
 • 【U-15 ・U-14・U-13】TR